Curriculum Vitae
Personalia:
Achternaam Moerman
Voornaam Jacob
Adres Coehoornsingel 27a
Postcode en woonplaats 9711 BM Groningen
Telefoon 050 5712661
E-mailadres jac.moerman@planet.nl
Geboortedatum en -plaats 22 maart 1963 te Leeuwarden

Geslacht mannelijk
Werkervaring:
2010 - heden Eindredacteur Sociologie Magazine

2001 - hedenCopywriter
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SSW)
Werkzaamheden:
Schrijven van de maandelijkse SWW-pagina in de Hoogeveense Courant

1988 - heden
Auteur
Publicaties in onder meer:
Dagbladen van de Geassocieerde Pers Diensten
Dagbladen van de Drents-Groningse Pers
Algemeen Dagblad
Intermediair
Vara TV Magazine
Kijk op het Noorden
Wehkampgids
Dagblad van het Noorden
HP/De Tijd
ECI-Magazine
Broerstraat 5
Boek
FilmValley
1988- heden
Andere activiteiten als auteur:
Publicatie boek 'De Eerste Wereldoorlog in herinnering' (Uitgeverij Passage, 2014), over de Eerste Wereldoorlog in de Vlaamse Westhoek.
Publicatie in het boek ' Leefstijlen in beeld' (Platform Gras, Groningen, 2001), een uitgebreid artikel over het Oosterpark in Groningen, met aandacht voor jeugdzorg
Meegewerkt aan 'De Nieuwe Groninger Encyclopedie' (Regio-Projekt, Groningen, 1999), bijdragen over de Groninger literatuur van de twintigste eeuw
Meegewerkt aan het literatuurboek 'Metropool' (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1999), bedoeld voor het onderwijs
Publicatie boek 'Met andere woorden' (Uitgeverij Passage, Groningen, 1995), een bundel met interviews die eerder waren verschenen in de Drents-Groningse Dagbladen

2003 - 2005

Publiciteitsmedewerker van het Talentproject van de Rijksuniversiteit Groningen
Werkzaamheden:
Schrijven en redigeren van teksten voor de

website
Schrijven van nieuwsbrieven
Opstellen van persberichten
2003 - 2005

Publiciteitsmedewerker
Noorderzon Theater Festival te Groningen
Werkzaamheden:
Schrijven en redigeren van teksten voor het festivalmagazine
Contacten onderhouden met de pers
Opstellen van persberichten
Opleidingen
1990

Postacademische opleiding Journalistiek
School voor Journalistiek te Utrecht
1982 - 1988

Nederlandse Taal- en Letterkunde
Rijksuniversiteit Groningen